UTRZYMANIE RUCHU

Do tej kategorii zaliczają się przedsiębiorstwa, które zapewniły bezpieczeństwo pracowników, maszyn i budynków. Pod uwagę będą brane takie czynniki, jak Lead Time Between Failures (LTBF), Systemy MMS, zgodność z przepisami i inne kwestie.