speaker-info

Krzysztof Kamiński

Prezes zarządu, Alnea Sp. z o.o.

Krzysztof Kamiński, absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doświadczenia produkcyjne zdobywał w takich firmach, jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Zajmował stanowiska od technologa, przez inżyniera procesu, inżyniera produktu, kierownika działu technicznego do kierownika produkcji i kierownika utrzymania ruchu. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa zarządu spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. W tym obszarze spółka realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod roboczą nazwą „oko dla robota”. W jego wyniku ma powstać elastyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni, współpracujący z dostępnymi na rynku robotami. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych, takich jak: szeroko pojęta produkcja elektroniki, montaż części, testy pneumatyczne i helowe, elektryczne i funkcjonalne, pakowanie, paletyzowanie, lutowanie, klejenie, plazmowanie, spawanie i inne. Ponadto firma ALNEA ściśle współpracuje z KUKA Robotics w dziedzinie lutowania, oferując pakiet lutujący ZEUS-100 dla robotów z rodziny AGILUS.

Prelekcje

Robot jako elastyczne narzędzie produkcyjne

SALA WISŁA

Robotyzacja kojarzy się z dużymi jednorazowymi kosztami i wielkoseryjną produkcją. Czy ten utarty stereotyp jest prawdziwy? Czy robot może być tanim i elastycznym narzędziem produkcyjnym? Jak wykorzystać jedno urządzenie do różnych zadań produkcyjnych? W jaki sposób sfinansować zakup urządzenia? Na te pytania postara się odpowiedzieć Krzysztof Kamiński, Prezes ALNEA Sp. z o.o., firmy zajmującej się […]

Warsztat automatyzacja i robotyka
czytaj więcej