speaker-info

Maciej Gulanowski

Inżynier procesu, Niezależny konsultant

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn). Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży automotive. Obecnie wdraża narzędzia LEAN w firmie z branży obróbki skrawaniem (CNC). Elementy z filozofii LEAN stara się wdrażać nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Prezentacja

Narzędzia do skutecznego rozwiązywania problemów technicznych w dziale UR

SALA WISŁA

Efektywne rozwiązywanie problemów przez inżynierów/szefów UR wpływa  na zmniejszenie ilości awarii oraz skrócenie czasu przestoju maszyn. Podstawą do zwiększania efektywności wykorzystania maszyn w firmie jest zespołowa analiza przyczyn źródłowych wystąpienia problemu oraz opracowanie i wdrożenie planu akcji działań natychmiastowych i korekcyjno-prewencyjnych w celu wyeliminowania podobnych problemów w przyszłości. Zostaną również przedstawione przykłady doboru narzędzi do […]

Warsztat Utrzymania Ruchu
czytaj więcej