Prace badawczo- rozwojowe jako klucz do sukcesu

SALA WARS & SAWA

W prezentacji zostaną przedstawione działania prowadzone w zakresie prac B+R i ich oddziaływanie na budowanie mocnej pozycji rynkowej firmy.

Facebook
LinkedIn