UTRZYMANIE RUCHU

Do tej kategorii zaliczają się przedsiębiorstwa, które stosują skuteczne narzędzia oraz najlepsze praktyki w zarządzaniu UR. Pod uwagę będą brane takie czynniki, jak Lead Time Between Failures (LTBF), Systemy MMS, zgodność z przepisami i inne kwestie.