Wywiad z Dariuszem Mikołajczakiem, dyrektorem fabryki TMMP oddział w Łęgu

 

(click here for English)

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach

Zakład nominowany w konkursie Fabryka Roku 2017

 Z Dariuszem Mikołajczakiem, dyrektorem fabryki TMMP oddział w Łęgu, rozmawia Agata Abramczyk

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach to nowoczesny zakład produkujący silniki spełniające najbardziej rygorystyczne normy jakościowe. Jak daleko posunięta jest automatyzacja produkcji?

Normy jakościowe stosowane w fabryce Toyoty w Jelczu-Laskowicach są takie same jak w innych zakładach Toyoty, włączając w to Japonię. Aby im sprostać, również maszyny stosowane w naszej fabryce są podobne – zapewniają one wymaganą dokładność obróbki wynoszącą mikrony, co jest niezwykle ważne przy produkcji silników. Zdecydowaną większość naszego parku maszynowego stanowią maszyny sterowane numerycznie (CNC), takie jak: centra obróbcze, tokarki, frezarki, szlifierki, maszyny specjalne, a także maszyny kontrolowane za pomocą sterowników (PLC). Nasze urządzenia realizują jeden z dwóch podstawowych filarów Systemu Produkcyjnego Toyoty – Jidouka. W dużym skrócie polega to na tym, że maszyna zapewnia jakość produktu, a jeżeli ta odbiega od standardu, zatrzymuje się i zgłasza błąd.

Automatyzacja produkcji nie jest celem samym w sobie. W naszej fabryce do automatyzacji stosowane są różne kryteria decydujące o jej stopniu zaawansowania, takie jak: bezpieczeństwo, ergonomia, koszty, proces (jego trudność). W związku z tym stopień automatyzacji jest różny w różnych obszarach. Przykładowo w obszarze odlewni stopień automatyzacji jest wyższy niż na linii montażu, gdyż znajdują się tutaj maszyny wysokociśnieniowe, roboty odbierające i obrabiające detale oraz automatyczny transport detali (z użyciem pojazdów AGV).

 

Zakład produkcyjny w Jelczu-Laskowicach jest przykładem prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, sukcesywnie poszerzającego swój asortyment o nowe silniki. W jakim stopniu do sukcesu firmy przyczynia się zastosowanie w fabryce najnowszych technologii?

Nasi inżynierowie współpracują z kolegami z Japonii przy opracowywaniu nowych procesów produkcyjnych. Podobnie dzieje się przy nowych projektach, które niedługo będą realizowane w Jelczu-Laskowicach. Jest to okazja dla naszych inżynierów, techników i innych pracowników do podnoszenia umiejętności, ulepszania procesu i standaryzacji nowych rozwiązań. Jest to bardzo ważne, gdyż pokazuje naszym partnerom samowystarczalność i samodzielność firmy w zakresie inżynierii i produkcji.

Jelczańska fabryka, jak wszystkie inne zakłady Toyoty na świecie, może poszczycić się unikalnym Systemem Produkcyjnym Toyoty – Toyota Production System, stanowiącym zbiór technik i narzędzi zarządzania. Czy zastosowanie tego systemu przekłada się bezpośrednio na efektywność produkcji?

System Produkcyjny Toyoty jest podwaliną koncepcji Lean Management, stosowanej w wielu firmach z różnych branż. Dwa główne filary tego systemu to wspomniana wcześniej Jidouka, natomiast drugi to Just in Time. Produkcja odchudzona wymaga doskonałego zarządzania i utrzymania maszyn w świetnej kondycji, gdyż wszelkie błędy czy zatrzymania nie mogą być ukryte za dużymi zapasami i natychmiast są widoczne. Jeżeli to już ma miejsce, to wtedy wszyscy razem (teamwork) zastanawiamy się, jak rozwiązać problem. To stymuluje ciągłe doskonalenie. Podany przykład jest stosowany w każdym obszarze działania firmy, dlatego ciągłe doskonalenie jest częścią naszego DNA. Nigdy nie zadowalamy się osiągnięciem bieżącego celu, nie akceptujemy status quo. Dzięki temu co roku udaje nam się zwiększać produktywność i poprawiać nasze wyniki.

 

Co wyróżnia fabrykę Toyoty w Jelczu-Laskowicach na tle innych, konkurencyjnych zakładów działających w branży motoryzacyjnej?

Branża motoryzacyjna jest jedną z bardziej wymagających i konkurencyjnych gałęzi przemysłu. Szczególnie w Europie jest wiele doskonałych firm z długą tradycją, które mogą poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. Niektórzy stosują również podejście do zarządzania oparte na koncepcji Lean Manufacturing. Wydaje mi się jednak, że nasza firma – jako część globalnej Toyoty – ma bardzo głęboko zakorzenione właśnie takie podejście do procesów, zakładające m.in. prostotę i eliminację wszelkich strat.

 

Toyota, jeden z największych na świecie producentów samochodów, inwestuje ogromne pieniądze w rozwój zakładu zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach. Czego dotyczą te inwestycje?

Obecnie przygotowujemy się do inwestycji w nowy silnik benzynowy opracowany w Japonii na bazie tzw. TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcję rozpoczniemy w 2019 r. Szacowany poziom inwestycji to ok. 360 mln zł. Niemalże całość tych pieniędzy będzie przeznaczona na zupełnie nowy park maszynowy. Będziemy instalowali najnowsze maszyny do odlewania części z aluminium, obróbki maszynowej i montażu. Wraz z tą inwestycją poziom robotyki i automatyzacji zostanie zwiększony. Zdecydowana większość technologii i maszyn będzie sprowadzona z Japonii, zgodnie z globalnymi standardami stosowanymi w Japonii i innych regionach.

Jak dużą rolę w działalności całego japońskiego koncernu odgrywa podwrocławska fabryka Toyoty?

Fabryka w Jelczu jest częścią Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., składającą się z dwóch zakładów produkcyjnych – zlokalizowanych w Jelczu i Wałbrzychu. Razem zatrudniamy ok. 2 tys. pracowników. Pod względem zdolności produkcyjnych jesteśmy – poza Japonią – jedną z największych fabryk podzespołów Toyoty na świecie. Tym samym jesteśmy największą w Europie bazą produkcji głównych komponentów, takich jak silniki czy skrzynie biegów (a wkrótce również napędów hybrydowych). Nasze produkty dostarczamy do wszystkich montowni samochodów zlokalizowanych w Europie, a także w Południowej Afryce i Japonii. Stanowimy więc ważne ogniwo na mapie produkcyjnej Toyoty, a dzięki naszym dobrym wynikom cały czas możemy się rozwijać.