ZIELONA FABRYKA

Nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne powinno uwzględniać wpływ swojej działalności na środowisko, a także gospodarować materiałami, odpadami i energią zgodnie z zasadami ekorozwoju. W tej kategorii Jury doceni firmy stosujące opłacalne i przyjazne dla środowiska rozwiązania, uwzględniając następujące czynniki:

-Maksymalna efektywność energetyczna
-Zgodność z przepisami o ochronie środowiska
-Ograniczenie do minimum strat w procesach produkcyjnych
-Gospodarka odpadami
-Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i działania proekologiczne w społecznym otoczeniu zakładów produkcyjnych