CEO ROKU

Nagroda ta promuje doskonałość w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem. Znaczącymi czynnikami w wyborze jest nie tylko KPI, lecz także rozpoznawalność marki, sukcesy w restrukturyzacji, morale pracowników itp. Zwycięzca godny tytułu CEO of the Year zostanie wybrany przez niezależne Jury na podstawie jego cech przywódczych.