BADANIA I ROZWÓJ

Nagroda w dziedzinie badań i rozwoju zostanie przyznana przedsiębiorstwu przemysłowemu, które wykazało się innowacyjnością w opracowywaniu nowych produktów lub technik produkcji, które mają istotny wpływ na rynek lub efektywność działania przedsiębiorstwa. Czynnikami zaliczanymi przez jury do tej kategorii będą m.in. rodzaj nowych produktów wytwarzanych przez producentów pod względem wpływu innowacji i zmian rynkowych, kosztów produkcji, szybkości wprowadzania na rynek, rozwoju nowych materiałów, nowych kategorii produktów, nowych zastosowań istniejących technologii oraz innych czynników związanych z innowacjami.