BEZPIECZNA FABRYKA

To obszar określający zaangażowanie firm produkcyjnych w budowanie poziomu bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka. To kategoria w której nagrodzone będzie przedsiębiorstwo dla którego szczególnie ważnym elementem w procesie zarządzania jest optymalizacja (racjonalizacja) kosztów inwestycji w bezpieczeństwo i wdrażanie rozwiązań redukujących ryzyko.