Hermes Sp. z o.o.
Hermes Sp. z o.o.
  •    

    Kiedy w 1992 roku HERMES rozpoczynał swoją działalność następował okres wielkich zmian politycznych i gospodarczych o znaczeniu nie tylko krajowym a także globalnym. Rodziła się nowa rzeczywistość, w której nikt nie potrafił przewidzieć następnego dnia. Jedyne w co wierzył to, że przy dobrej organizacji i odpowiedniej pracy można osiągnąć oczekiwane efekty i że efekty te będą dotąd trwałe, dokąd nie zabraknie realizacyjnej roztropności, skromności i solidarności wśród ludzi, którzy tę pracę wspólnie wykonują.

    Dziś, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników HERMES jest jednym z największych rozlewników naturalnej wody źródlanej i producentów szerokiej gamy napojów smakowych bazujących na tej właśnie wodzie.