FABRYKA ROKU

Tą nagrodą zostanie wyróżnione najlepsze przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce. Stanowi ona dowód szczególnych sukcesów firmy w dziedzinie doskonalenia organizacji produkcji, a także wyjątkowych osiągnięć w wybranych w.w. obszarach działalności, które zapewniły przedsiębiorstwu powodzenie, a tym samym znacząco wzmocniły jego konkurencyjność.