Prelegenci edycji 2018

Prelegenci są wybrani spośród nominowanych fabryk, środowiska akademickiego, niezależnych ekspertów, czy konsultantów.

Prelegenci są wybrani spośród nominowanych fabryk, środowiska akademickiego, niezależnych ekspertów, czy konsultantów.

Facebook
LinkedIn