IT DLA PRZEMYSŁU

 

Dostęp do informacji to obecnie fundament zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem planowania i prognozowania zdarzeń w procesach biznesowych. Automatyzacja kolejnych procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego i wprowadzanie nowych technologii sprawiają, że systemy informatyczne odgrywają coraz większą rolę w sektorze produkcji. Zwycięzcą w tej kategorii zostanie przedsiębiorstwo, które odniosło największy sukces w planowaniu
i wdrażaniu infrastruktury informatycznej w takich obszarach, jak IIoT, Big Data, PLM, ERP, MRP II, MES, TQM, BI, MMS, CAE/CAM, uzyskując znaczący zwrot z inwestycji w takie projekty.