speaker-info

Agnieszka Jaśkiewicz

Praktyk biznesu, konsultant, trener, psycholog, Freelancer

Praktyk biznesu, konsultant, trener, psycholog, Freelancer. Więcej na stronie www.helobis.com

Doświadczenia zdobywała na stanowiskach dyrektorskich, doradczych i kierowniczych oraz jako szef projektów i konsultant, pracując przez przeszło 12 lat w firmach z branży produkcyjnej, usługowej, teleinformatycznej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i konsultingowej w kraju i za granicą.

Przeprowadziła około 250 warsztatów, około 200 wywiadów ustrukturyzowanych i kompetencyjnych, setki konsultacji indywidualnych dot. rozwoju kariery i rozwoju osobistego. Wdrożyła kilkadziesiąt kompleksowych projektów HR-owych w strukturach funkcjonalnych i macierzowych oraz programy rozwojowe dla sił sprzedaż B2B i B2C, Call Center, finansistów (Kontroling, Księgowość, IR, M&A, Corporate Banking), IT&N, R&D, menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, pracowników sprzedaży, marketingu, produkcji i funkcji wsparcia.

Jej specjalizacja to zarządzanie efektywnością organizacji i efektywnością osobistą, zasobami ludzkimi, przywództwo i zarządzanie, doradztwo strategiczne. Ma długoletnie doświadczenia w zakresie zarządzania w kraju i za granicą.

W kraju i za granicą kończyła też studia. Dwa kierunki studiów magisterskich: psychologię społeczną i filologię romańską. Studiowała również podyplomowo: organizację i zarządzanie przedsiębiorstw oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Prelekcje