speaker-info

Bogusław Bielecki

Dyrektor Finansowy, Mondi Świecie

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Mondi Świecie S.A., która jest jednym z kluczowych producentów papieru do tektury falistej w Europie. Od początku swojej kariery zawodowej związany z obszarem finansów. Pracę rozpoczynał jako konsultant w firmach Price Waterhouse oraz Artur Andersen, gdzie zajmował się audytem oraz doradztwem finansowym w zakresie prywatyzacji, fuzji i przejęć oraz wycen przedsiębiorstw. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego w Hucie Aluminium Konin, ArcelorMittal Warszawa oraz Scandinavian Tobbaco. Obecnie zarządza pionem finansowym, IT oraz Biurem Zarządu Mondi Świecie S.A. Brał udział w kluczowych inwestycjach Mondi takich jak budowa maszyny ECO7, Świecie Green. Zapewniał odpowiednie wsparcie w zakresie raportowania i analiz niezbędnych w procesach decyzyjnych.

Prelekcje

Sustainable by Design

Zrównoważony rozwój jest jednym z  filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Mondi. Fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Grupa Mondi prowadzi otwartą politykę informacyjną w tym zakresie oraz podejmuje działania, które mają na celu troskę o środowisko. Zgodnie z filozofią Grupy Mondi jesteśmy mocno zorientowani na dbanie o zrównoważony rozwój. Kładziemy nacisk na troskę o środowisko, […]

czytaj więcej