speaker-info

Grzegorz Nieradka

Zastępca koordynatora projektu ds. technicznych, FLUKAR

Mgr inż. Grzegorz Nieradka, ur. w 1991 r. w Krośnie. Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej; kierunek: technologia chemiczna, specjalność: technologia ropy i gazu. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; kierunek: zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym. Obecnie słuchacz studiów Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. Z Firmą FLUKAR Sp. z o.o. związany od 2014 roku, w tym czasie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. rozwoju oraz specjalisty ds. procesu technologicznego w realizowanym przez firmę projekcie pn. „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Obecnie zastępca koordynatora projektu ds. technicznych. Od 2015 roku członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2018 roku powołany na stanowisko doradcy Głównego Inspektora Pracy w Warszawie. Aktywny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, podczas których prezentował realizowane przez FLUKAR innowacyjne projekty i rozwiązania technologiczne. Autor kilkunastu artykułów w prasie branżowej oraz dwóch książek o tematyce historycznej. Od 2014 roku jako radny działa w samorządzie terytorialnym.

Prelekcje

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym w polityce rozwoju Flukar

Firma Flukar jest największym w Polsce niezależnym producentem środków smarowych. Od kilku lat realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki odpadami ropopochodnymi i wdraża wypracowane, innowacyjne rozwiązania w życie. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną projekty inwestycyjne, dzięki którym firma stanie się pierwszym w tej części Europy podmiotem wytwarzającym tak szeroką gamę środków smarowych z bazy surowcowej pochodzącej […]

czytaj więcej