speaker-info

Izabela Lewandowska-Wiśniewska

Koordynator – Starszy Inżynier Ryzyka

Export Bezpieczeństwa i BHP z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych dotyczących bezpieczeństwa w wielu sektorach min, w sektorze przemysłowym, logistycznym, wojskowym. Wdrożeniowiec, Pełnomocnik, Trener i Audytor systemów zarządzania związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, środowiskiem, jakością, CSR, PSM, IWAY, EMAS, OHSAS, AQAP, zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwem. Specjalista zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa technicznego PSM, cyberbezpieczeństwa, rozwiązań systemowych dla klientów biznesowych oraz projektów innowacyjnych, w zakresie Infrastruktury Krytycznej, ZZR i ZDR , analiz dotyczących zarządzania ryzykiem (Hazop, FMEA, LOPA, PHA, ATEX), ciągłości działania.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej – Politechniki Warszawskiej, Specjalizacja: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych” – Politechniki Łódzkiej, Studiów podyplomowych, „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” – CIOP, Autoryzacja techniczna – UDT w zakresie bezpieczeństwa procesowego.

W PZU LAB, między innymi, koordynuje działania w zakresie „Cyber Industry”. Obecnie Koordynator – Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab.

 

Juror