speaker-info

Jakub Bancer

Specjalista ds. nowych projektów, FANUC Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (kierunek Mechatronika, Robotyka i Automatyka) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (specjalizacja Zarządzanie Biznesem). Z firmą FANUC Polska związany od ponad 5 lat. Początkowo zatrudniony na stanowisku Inżyniera Serwisu, odpowiedzialnego za realizację akcji przeglądowych i serwisów robotów na terenie całej Polski. W kolejnych latach rozwijał kompetencje na stanowisku Inżyniera Wsparcia Technicznego, gdzie zajmował się programowaniem robotów oraz przygotowywaniem konfiguracji na potrzeby nowych projektów. W ramach jego obowiązków spoczywało również prowadzenie szkoleń dla\ nowych programistów i integratorów, współpracujących z firmą na rynku krajowym. Obecnie odpowiada za nowe projekty, głównie dla branży metalowej, obejmujące zastosowanie robotów w procesach obsługi maszyn, frezowania, jak również operacjach handlingowych.

Prelekcje

Robotyzacja w dobie przemysłu 4.0

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się nurtów technologicznych na świecie. Wychodząc naprzeciw wzrostowi zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami w tym obszarze firma FANUC, wiodący dostawca robotów przemysłowych na świecie, przedstawi najważniejsze kroki prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Nie zabraknie również przeglądu inteligentnych technologii FANUC m.in. systemów sterowania CNC, obrabiarek przemysłowych […]

czytaj więcej