speaker-info

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny

Prodziekan ds. naukowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny pracuje w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, pełniąc obecnie funkcje prodziekana ds. nauki na Wydziale Mechatroniki. Prowadzi badania w zakresie automatyki oraz diagnostyki procesów przemysłowych. Opublikował ponad 300 prac naukowych i kierowal ok. 70 projektami badawczymi. Rezultatem praktycznym badań były m. in. systemy monitorowania oraz systemy diagnostyki przemysłowych procesów (OSA, DIAG, AMandD, DiaSter) wdrożone w wielu przedsiębiorstwach. Jest członkiem: Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Technical Committees TC 6.4. Fault Detection, Supervision&Safety of Techn. Processes-SAFEPROCESS of IFAC, International Editorial Board kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science oraz redaktorem czasopisma Pomiary-Automatyka-Kontrola.

Jury