speaker-info

Krzysztof Bober

Dyrektor Zakładów Grupy Przemysłowej w Polsce, 3M Wrocław

Krzysztof Bober od 2018 roku zarządza operacją produkcyjną w zakładach Grupy Przemysłowej 3M w Polsce. Są to zakłady związane z branżą Industrial, Aerospace, Automotive, Automotive After Market, Abrasive i Purification, zatrudniające łącznie ponad 1000 pracowników.

W ramach swojej funkcji nadzoruje działania operacyjne podległych mu Zakładów oraz wdraża nowe projekty inwestycyjne i optymalizacyjne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji.

Wśród nich należy wymienić:
– rozwój zakładów – kontynuacja długofalowej strategii uwzględniającej kolejne inwestycje oraz zwiększające potencjał operacji produkcyjnej 3M w Polsce
– bezpieczeństwo pracy – utrzymywanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz jego ciągle doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprzez współpracę z zespołem EHS (BHP)
– industry 4.0 – wprowadzanie kompleksowych procesów z zakresu automatyzacji oraz cyfryzacji produkcji
– optymalizacja – dbałość o efektywną produkcję ze szczególnym ukierunkowaniem na wysoką jakość produktu i najwyższy serwis do klienta

W ciągu 17 lat swojej kariery w 3M, Krzysztof Bober piastował różne stanowiska w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw m. in. w Polsce, USA i Szwajcarii. W latach 2009 – 2011 zarządzał fabryką w dywizji Healthcare we Wrocławiu, wytwarzającej produkty medyczne, w latach 2014 – 2016 zarządzał fabryką w dywizji Abrasive w Iowa, USA, wytwarzającej produkty ścierne. Natomiast 2017 – 2018 pełnił funkcję EMEA Lidera Łańcucha Dostaw dla biznesu Electronics & Energy, w Szwajcarii. Krzysztof Bober w swojej karierze 3M, również dwukrotnie piastował funkcje w obszarze Lean Six Sigma – Mfg Black Belt i CEE Mfg Master Black Belt.

Prelekcje