speaker-info

Mariusz Pultyn

CTO, Digital TeamMates

Mariusz jest CTO w Digital Teammates, startupie powołanym, aby pomóc firmom w automatyzacji rutynowych zadań wykonywanych przez ich pracowników, dostarczając, utrzymując i wynajmując roboty softwarowe przy użyciu narzędzi Robotic Process Automation.
Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje dostarczanie złożonych rozwiązań IT dla największych polskich banków, głównie w obszarze systemów core oraz kanałów elektronicznych. Od 2010 odpowiedzialny za rozwój oprogramowania dla systemów wsparcia sprzedaży mBanku – Contact Center, BPM, CRM, Real Time Marketing oraz systemów wsparcia linii biznesowej klientów zamożnych i Private Banking.
Jest sprawdzonym praktykiem zwinnych metod wytwarzania oprogramowania oraz twórcą odnoszących sukcesy zwinnych zespołów. W Digital Teammates Mariusz wykorzystuje swoje doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu fabryk oprogramowania zdolnych do dostarczania skalowalnych i stabilnych rozwiązań w modelu wynajmu robotów.

English
Mariusz is a CTO at Digital Teammates, start-up established to help companies automate routine tasks performed by their employees – delivering, maintaining and renting software robots using Robotic Process Automation tools.
His consulting experience includes delivering complex IT solutions for major Polish banks, mainly in areas of core banking systems and electronic channels. Since 2010 responsible for a software development of mBank sales support systems – Contact Center, BPM, CRM, Real Time Marketing solutions and systems supporting Wealth and Private Banking business lines.
He is firm practitioner of agile software development and creator of successful agile teams.
In Digital Teammates Mariusz is leveraging his experience to build and run a software factory able to deliver scalable and reliable solutions in a rent-a-robot model.

Prelekcje

Fabryka robotów czy software house? – Jak zbudować efektywny zespół automatyzujący operacje

Automatyzacja i robotyzacja zwykle wywołują pytania o to, jakie zawody są zagrożone i niedługo zostaną przejęte przez roboty. Podczas prezentacji Mariusz Pultyn (CTO, Digital Teammates) opowie, dlaczego to właśnie fabryka robotów jest optymalnym rozwiązaniem przy robotyzacji na dużą skalę. Dodatkowo wyjaśni, jak pracownicy, których praca może zostać w dużej mierze zrobotyzowana, mogą stworzyć efektywny i […]

czytaj więcej