speaker-info

Paweł Pacek

Wicedyrektor, ARP S.A.

Paweł Pacek
Wicedyrektor
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Prawnik, absolwent WPiA KUL, Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego SGH, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem funduszami UE m.in. związanych z  cyfryzacją administracji oraz budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Obecnie Wicedyrektor w  Biurze Rozwoju i Innowacji ARP S.A. gdzie zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju innowacyjnych branż przemysłu takich jak technologie kosmiczne oraz robotyka i automatyka przemysłowa.

Jury