speaker-info

Piotr Bruździak

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling Sp. z o.o.

Piotr Bruździak, Członek Zespołu Zarządzającego Stena Recycling Sp. z o.o. i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. W codziennej pracy realizuje idee zrównoważonego rozwoju wdrażając u Klientów Stena rozwiązania pozwalające im na osiąganie założonych celów biznesowych i przynoszące wymierne korzyści środowiskowe i społeczne. Jest również przewodniczącym Jury konkursu Stena Circular Economy Award, którego celem jest wyłonienie efektywnych rozwiązań oraz kreatywnych koncepcji związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

Prelekcje

Optymalizacja gospodarki odpadami drogą do GOZ

Już od pewnego czasu w środowisku biznesowym temat gospodarki cyrkularnej jest szeroko dyskutowany. Jest to też jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Jednak nadal niewiele firm wie jak podejść do wdrażania tej koncepcji. O ile gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko recykling, bez zrównoważonej gospodarki odpadami nie jest możliwy. Dlatego chcemy pokazać na czym polega […]

czytaj więcej