speaker-info

Mariusz Twardawa

Dyrektor Działu Technicznego Zakładu Produkcji Kotłów, RAFAKO S.A.

Mariusz Twardawa, Dyrektor Działu Technicznego w Zakładzie Produkcji Kotłów RAFAKO S.A. Absolwent Politechniki Sląskiej w Gliwicach i Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Diagnostyki Materiałów. Z RAFAKO S.A. związany od 12 lat zdobywając doświadczenie kolejno jako projektant i starszy projektant w Pracowni Projektowej Kotłów Nadkrytycznych poprzez Kierownika Pracowni Wspomagania Projektowania Kotłów a obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Technicznego  w Zakładzie Produkcji Kotłów RAFAKO S.A. Odpowiedzialny za procesy projektowania, technologię wytwarzania, procesy spawalnicze oraz strategiczne i operatywne planowanie produkcji.

Sposób na utrzymanie pozycji lidera branży produkcji kotłów w obliczu światowych zmian rynku energetycznego

Sposób na utrzymanie pozycji lidera branży produkcji kotłów w obliczu światowych zmian rynku energetycznego

Wykorzystanie 70 lat doświadczeń RAFAKO jako europejskiego lidera produkcji kotłów dla energetyki w obliczu Przemysłu 4.0. W ramach prezentacji przedstawione zostaną aspekty pozwalające na zachowanie konkurencyjności produkcji w obliczu transformacji na rynku dostawców kotłów dla energetyki i urządzeń energetycznych. Wykorzystanie potencjału zakładu produkcyjnego w okresie dekoniunktury na wzrost rentowności, pozyskanie nowych klientów i rozwój.

czytaj więcej