speaker-info

Stefan Życzkowski

Prezes Zarządu, ASTOR

Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR

założyciel, współwłaściciel i prezes spółki ASTOR. Firmę wraz z bratem Karolem założył w 1987 roku a kieruje nią nieprzerwanie od roku 1991, będąc architektem jej sukcesów rynkowych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Odbywał praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer w Szwajcarii. Pracując podczas studiów w firmie komputerowej, poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów PC. Od 1981 roku zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce.

Przewodniczy Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej. Jest też członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości .

Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz  30 – letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek kilku Rad Programowych, m.in.: Aktywny członek wielu rad:Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech czy Warsaw Industry Week – Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych.

Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania całej firmy.

Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest również wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika.

Stefan Życzkowski. President, ASTOR

Founder, co-owner and president of ASTOR. Along with his brother Karol, he founded the company in 1987, leading it since 1991 and being the main architect of its market success. Graduated from Faculty of Mechanical Engineering at Cracow University of Technology, at department of construction machinery, CNC equipment and robots. Completed internship in Switzerland, in spare parts division of motors manufacturer main office.

Worked during the studies in a computer company, where he gained practical knowledge about PC hardware and software. Since 1981 he has programmed and created interfaces and computer games (some of them were successfully sold on the market).

The company he created delivers modern industry IT, automation and robotics solutions for Polish and foreign production plants as well as business and technical knowledge for engineers and production managers.

Currently committed to sharing the Industry 4.0 idea in Poland. Takes part in numerous leaders’ debates, sharing his knowledge and 30 years experience in Polish industry. Business Centre Club member.

An active member of many advisory boards:

  1. Innovative Manufacturing Forum. IndustryTech
  2. Warsaw Industry Week
  3. Cracow University of Technology

Believes that people are the greatest capital. In any ASTORs’ operations guided by the principles of synergies and of building long-term relationships founded on mutual respect and trust: #peoplethatmatters

After hours – an active sportsperson; loves skiing, football, basketball, kayaking. Fascinated by cars. Expert in solving Rubik’s cube in different variations.

 

Prelekcje

Finanse Przemysłu 4.0 i Indeks Technologiczny ASTOR

W wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar. Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR. […]

czytaj więcej