Finanse Przemysłu 4.0 i Indeks Technologiczny ASTOR

W wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar. Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR.

W ramach prelekcji, Stefan Życzkowski zaprezentuje autorski wskaźnik ITA, który stawia
pytania o:

– Jak wypadają polskie firmy na tle światowych koncernów?
– Jakie są implikacje dla firm zdecydowanych na podnoszenie efektywności produkcji i
dążących do wypracowania wyższego zysku?
– Czy drogą do podniesienia wskaźnika ITA jest obniżanie pensji pracowników?