Prace badawczo- rozwojowe jako klucz do sukcesu

W prezentacji zostaną przedstawione działania prowadzone w zakresie prac B+R i ich oddziaływanie na budowanie mocnej pozycji rynkowej firmy.