Kreowanie innowacyjnych rozwiązań, będących odpowiedzią na wyzwania sektora aluminium na przykładzie Impexmetal SA

Rynek wyrobów aluminiowych jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków surowców na świecie.  O atrakcyjności aluminium, jako materiału stosowanego niemal we wszystkich gałęziach przemysłu decydują jego właściwości fizykochemiczne, zdolność do tworzenia różnorakich stopów oraz jego znakomita podatność do recyklingu. Obecnie sektor motoryzacyjny i opakowaniowy konsumują najwięcej aluminium i to właśnie te sektory wskazują kierunki rozwoju. Sektor aluminium stawia dziś na innowacyjne technologie a Impexmetal SA w ścisłej współpracy z odbiorcami kreuje własne nowatorskie rozwiązania pod kątem produktowym jak i technologicznym, które są właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.  W ponad 20-letniej kooperacji z odbiorcami przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego opracowane i wdrożone zostały do seryjnej produkcji wysokozaawansowane technologie oraz własne (również opatentowane) stopy aluminium o innowacyjnych cechach co zapewniło spółce przewagę nad dużymi koncernami.