Trudne pytania, które z pewnością usłyszysz przy wdrożeniu lean

Wdrożenie metod zarządzania Lean Manufacturing jest konieczne we wszystkich firmach w celu ograniczania kosztów oraz jak najszybszego wprowadzania wyrobów na rynek. Tematem niniejszej prezentacji będzie sposób wdrażania systemu Lean w zakładzie produkcyjnym.