Optymalizacja gospodarki odpadami drogą do GOZ

Już od pewnego czasu w środowisku biznesowym temat gospodarki cyrkularnej jest szeroko dyskutowany. Jest to też jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Jednak nadal niewiele firm wie jak podejść do wdrażania tej koncepcji. O ile gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko recykling, bez zrównoważonej gospodarki odpadami nie jest możliwy. Dlatego chcemy pokazać na czym polega optymalizacja tego obszaru i jakie korzyści ekonomiczne i środowiskowe może przynieść, jeżeli zostanie ułożony w sposób przemyślany i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.