Pilkington Automotive Poland – stabilny i konsekwentny rozwój.

Pilkington Automotive Poland jest znaczącym producentem szyb samochodowych i inwestorem, zaangażowanym w rozwój zakładów z wysokim udziałem nowoczesnych technologii. W 2017 roku spółka obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Przez pierwsze lata zatrudniała ok. 130 osób, które rocznie produkowały ok. 300 tys. szyb przednich. Konsekwentne zmiany, inwestycje w rozwój i kapitał ludzki sprawiły, że dzisiaj ponad 2,2 tys. pracowników może pochwalić się produkcją na poziomie 9 mln szyb rocznie, również tych najnowocześniejszych z zastosowaniem technologii HUD, ADAS, Augmented reality czy szyb powłokowych. Dzięki skali działania, zatrudnienia, innowacyjnym technologiom i metodom organizacji firma ma także realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie społeczno-gospodarcze i jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć w tym obszarze. Branża motoryzacyjna, jako najbardziej innowacyjna w przemyśle, wymaga nieustannego postępu organizacyjno-technologicznego co z pewnością będzie miało wpływ na dalszy rozwój działalności Pilkington Automotive Poland.