Robotyzacja w dobie przemysłu 4.0

Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się nurtów technologicznych na świecie. Wychodząc naprzeciw wzrostowi zainteresowania przedsiębiorstw inwestycjami w tym obszarze firma FANUC, wiodący dostawca robotów przemysłowych na świecie, przedstawi najważniejsze kroki prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Nie zabraknie również przeglądu inteligentnych technologii FANUC m.in. systemów sterowania CNC, obrabiarek przemysłowych oraz inteligentnych rozwiązań oferowanych producentom w celu precyzyjnego dostosowania mechanicznych pracowników do potrzeb poszczególnych procesów wytwórczych, a także pozyskiwania i analizowania danych z warstwy produkcyjnej w celu optymalizacji produkcji. Uczestnicy konferencji będę mogli poznać praktyczne aspekty współpracy z producentami stanowisk zrobotyzowanych, a także kluczowe czynniki warunkujące szybki zwrot z inwestycji.