Sposób na utrzymanie pozycji lidera branży produkcji kotłów w obliczu światowych zmian rynku energetycznego

Wykorzystanie 70 lat doświadczeń RAFAKO jako europejskiego lidera produkcji kotłów dla energetyki w obliczu Przemysłu 4.0. W ramach prezentacji przedstawione zostaną aspekty pozwalające na zachowanie konkurencyjności produkcji w obliczu transformacji na rynku dostawców kotłów dla energetyki i urządzeń energetycznych. Wykorzystanie potencjału zakładu produkcyjnego w okresie dekoniunktury na wzrost rentowności, pozyskanie nowych klientów i rozwój.