Sustainable by Design

Zrównoważony rozwój jest jednym z  filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Mondi. Fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Grupa Mondi prowadzi otwartą politykę informacyjną w tym zakresie oraz podejmuje działania, które mają na celu troskę o środowisko.

Zgodnie z filozofią Grupy Mondi jesteśmy mocno zorientowani na dbanie o zrównoważony rozwój. Kładziemy nacisk na troskę o środowisko, bezpieczeństwo i efektywną interakcję z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Jesteśmy szczególnie dumni z pomyślnej realizacji, zgodnie ze standardami Grupy Mondi, projektu SEAT (ocena aspektów społeczno-ekonomicznych), służącego do monitorowania kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności naszego oddziaływania na lokalne środowisko.

Podczas prelekcji Uczestnicy poznają wdrożone, nowoczesne rozwiązania w obszarze produkcji Mondi Świecie. Nasza firma w sposób ciągły minimalizuje wpływ na środowisko naturalne. Z jednej strony są to inwestycje w rozbudowę oczyszczalni ścieków, w energię odnawialną, ciągła redukcja emisji CO2, zmniejszenie zużycia wody i energii; recykling, znaczące wykorzystanie makulatury do produkcji papieru umożliwiający recykling włókna w ilości odpowiadającej ponad 40% całego włókna makulaturowego zebranego w Polsce. Z drugiej strony odpowiednio wspieramy gospodarkę leśną, posiadamy dwa równolegle działające systemy kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC, powtórnie wykorzystujemy wytwarzane w Mondi Świecie odpady (np. w budownictwie).

Zrównoważony rozwój wpisany jest w strategię Mondi. Chcemy mieć pozytywny wpływ na ludzi i ekosystem. Co roku stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. Szukamy nowych sposobów, modyfikujemy technologię i inwestujemy w nowoczesne rozwiązania.