Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) istnieje na polskim rynku od ponad 25 lat. Jej głównym celem było zawsze wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

Te założenia są cały czas aktualne: nadal zajmujemy się wspomaganiem przedsiębiorców poprzez wskazywanie kierunków rozwoju, służymy również eksperckim wsparciem przy wdrażaniu rozwiązań biznesowych. Nasze instrumenty wsparcia to przede wszystkim produkty finansowe. Udostępniamy również  tereny inwestycyjne i infrastrukturę w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wieloletnie doświadczenie i unikalne na rynku kompetencje sprawiły, że wypracowaliśmy indywidualne podejście do oceny projektów. Dzięki temu dostrzegamy szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne. Od 2016 roku działamy w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Współpracujemy z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców
oraz odpowiadamy na ich bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Jednym z ważnych obszarów naszej działalności jest łączenie partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Prowadzimy Platformę Transferu Technologii – serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach lub potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

W 2016 roku ruszył projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Sieć otwartych innowacji”, w trakcie którego planowanych jest 120 transferów technologii innowacyjnych do przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. W ramach projektu grantowego przewidziano:

  • wsparcie merytoryczne w ramach usług doradczych, zorientowanych na pomoc przedsiębiorcom w procesie określania ich potrzeb, przygotowania zakupu już wybranej technologii i mentoringu w trakcie wdrażania (dofinansowanie do 85% kosztów usług; z budżetu w wysokości 28 mln zł),
  • wsparcie finansowe nabycia prawa własności lub licencji do wykorzystania technologii; nabywanie WNiP będzie odbywało się w formule projektów grantowych w drodze konkursów, wsparcie udzielane będzie w formie pomocy zgodnie z mapą pomocy regionalnej (dofinansowanie maksymalnie do 70%; z budżetu 72 mln zł).