Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce
Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce została powołana 19 czerwca 1989r przez grupę inwestorów polskich i zagranicznych jako pierwsza w Polsce, w pełni dobrowolna, samorządna, demokratyczna organizacja ludzi biznesu. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków.

Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymując partnerskie stosunki z organami władz państwowych i samorządowych:

  • uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych i rządowych •opiniuje projekty aktów normatywnych w zakresie prawa gospodarczego •publicznie przedstawia problemy przedsiębiorców

Inicjuje wydarzenia o charakterze integrującym środowisko przedsiębiorców. Informuje o zamierzeniach władz wobec przedsiębiorców.