Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI)
Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI)

MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation – Sojusz Producentów ds. Produkcyjności i Innowacyjności) to wiodąca amerykańska sieć łącząca liderów przemysłu z potężnymi pomysłami dla podejmowania mądrzejszych decyzji biznesowych. Misją MAPI jest zbudowanie silnego przywództwa w przemyśle, napędzenie wzrostu, zysków i renomy światowego wytwórstwa. MAPI realizuje tę misję na dwa różne sposoby: 1) program kształcenia kadry wyższego szczebla; oraz 2) badania i analizy przedsiębiorstw skupionych na produkcji.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach MAPI w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, proszę kliknąć na link poniższy: