PZU Lab
PZU Lab

PZU Lab SA to nowa spółka wchodząca w skład Grupy PZU, zajmująca się realizacją procesu doradczego w zakresie oceny i optymalizacji ryzyka w przemyśle. Prócz niekwestionowanej wiedzy i kompetencji pracowników spółki, właściwy poziom kompetencyjny PZU Lab SA gwarantują również silne relacje z ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi, czy biurami inżynierskimi, które są realizowane w ramach grup partnerskich oraz rad naukowych.

Odpowiedni nadzór i wsparcie ekspertów PZU Lab SA pozwala na prowadzenie bezpiecznego przedsiębiorstwa w fazie eksploatacji, a także na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych w przedsiębiorstwach inwestycji, jak również wpływa na optymalizację kosztów ponoszonych na bezpieczeństwo w ramach prowadzonej przez Państwa klientów działalności.

Dzięki działaniom PZU Lab SA klienci otrzymują

  • wsparcie dla klientów w zarządzaniu ryzykiem prowadzonych przez nich działalności,
  • wiedzę w zakresie dostosowania poziomu bezpieczeństwa do wymogów instytucji ubezpieczeniowych i finansowych,
  • pozycję wiarygodnego partnera na rynku ze wsparciem wysoce wykwalifikowanego doradcy,
  • wsparcie w zakresie optymalnych rozwiązań dotyczących niezbędnych inwestycji w bezpieczeństwo, wynikających zarówno z obowiązujących norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony życia i zdrowia, a także wymogów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony mienia i kontynuacji działalności.