Formularz aplikacyjny do konkursu "Fabryka Roku 2020"


   

  Dane na stronie nie zostaną zapisane, zatem zalecamy wypełnić formularz, kiedy będą mieli Państwo wszystkie dane zebrane. Jeśli wolą Państwo wypełnić formularz w pliku Word prosimy pobrać go TUTAJ. Aplikację odesłać uzupełnioną na adres aplikacja@fabrykaroku.pl do dnia 29 października br.

  Zgłaszanie kandydatur musi wpłynąć do 29 października 2020 r.

  Zasady

  Proszę jak najpełniej odpowiedzieć na pytania, aby sędziowie mogli całkowicie zrozumieć kandydaturę. Sędziowie będą opierać swoją decyzję na kompletnych informacjach w formularzu zgłoszeniowym, szczególnie na informacjach dotyczących ROI i wpływów inwestycji na biznes.

  Pełna zawartość formularza zgłoszeniowego jest poufna i nie będzie udostępniana ani rozpowszechniana bez wyraźniej zgody nominowanej firmy.

   

  KROK 1: Informacje kontaktowe:

  (Osoba na kierowniczym stanowisku w firmie produkcyjnej odpowiedzialna za sponsorowanie projektu. Osobą do kontaktu musi być wiceprezes lub wyżej.)

     

   

  Informacja Kontaktowa nt. Projektu: (Główne informacje kontaktowe.)

   

   

  KROK 2: Obszary działalności — Opisy i więcej informacji na temat kategorie konkursu działalności można znaleźć na stronie: fabrykaroku.pl/kategorie

  Wybierz kategorię, w której chcesz rywalizować (może to być więcej niż jedna):

  Kategorie specjalistyczne:
  Przemysł 4.0Utrzymanie RuchuPracodawca RokuBadania i RozwójZielona FabrykaBezpieczna FabrykaInnowacyjna Fabryka

  Kategorie według branż:
  MotoryzacyjnaSpożywczaElektroniczna i elektrotechnicznaEnergetycznaChemiczna i tworzyw sztucznychMetalowaFarmaceutyczna i kosmetycznaMeblowaFMCGLotnicza i kosmonautyczna

  Nagrody prestiżowe:
  Fabryka RokuCEO Roku


  KROK 3: Informacje nt. Firmy Produkcyjnej

  Branża – Proszę zaznaczyć branżę lub segment(y), w których Państwa firma prowadzi działalność (zaznaczyć wszystkie, które dotyczą).*

  Badania naukoweOprzyrządowanie i narzędziaLotnictwo i obronaNauki przyrodniczeOdzież i tekstyliaWarsztat mechanicznyStowarzyszenieRóżneAutomatyzacjaDruk i pakowanieProducent oryginalnego wyposażenia (OEM) w motoryzacjiRopa naftowa, gaz, produkty węgloweMotoryzacyjny dostawcaTworzywa sztuczne i wyroby z kauczukuChemikaliaMetale podstawoweMateriały budowlanePrzemysł celulozowo-papierniczyProdukty pakowane: produkty kosmetyczne, upiększające i artykuły gospodarstwa domowegoWagony, statki i inne środki transportuProdukty pakowane: żywność, napoje, tytońArtykuły sportoweMaszyny i urządzenia elektryczneWyroby kamienne, gliniane, szklane i betonoweWyroby metaloweMagazynowanie/logistykaMeble i wyposażenieWyroby drewnianeMaszyny i sprzęt ciężki do przemysłu
  Inne (proszę określić):


  KROK 4: Uzasadnienia*

  Wśród kategorii, które zostały wybrane w Kroku 2, proszę uzasadnić, dlaczego Państwa firma powinna wygrać nagrodę w zależności od czynników wymienionych poniżej (wybierz co najmniej jeden czynnik). Proszę podać jak najwięcej informacji, aby umożliwić Jury podjęcie sprawiedliwej i uzasadnionej decyzji. Kluczowe wskaźniki takie jak: zysk operacyjny wdrożonej inwestycji (w %), redukcja kosztów płynąca z wdrożenia (w %), czas wprowadzania ulepszeń, korzyści płynące dla pracowników oraz firmy itp. Pomogą jury skutecznie przeanalizować Państwa zgłoszenie.:

  · Rentowność, jakość lub czas wprowadzenia nowych produktów na rynek
  · Innowacyjny projekt produktu
  · Wpływ na środowisko / zużycie energii
  · Innowacje w zakresie automatyzacji, robotyki lub utrzymania ruchu
  · Innowacje w obszarze przemysłu 4.0
  · Bezpieczeństwo
  · Wpływ nowych technologii na ogólną wydajność, bezpieczeństwo i produktywność
  · Inny

  KROK 5:

  1. Podsumowując powyższy formularz, proszę wyjaśnić, czym Państwa fabryka wyróżnia się na tle innych, i uzasadnić dlaczego zasługuje ona tytuł Fabryki Roku 2020.*


  2. Podsumowując powyższy formularz, proszę wyjaśnić, czym Państwa Dyrektor Zarządzający/CEO wyróżnia się na tle innych, i uzasadnić dlaczego zasługuje na tytuł CEO Roku 2020.*

  *Pola wymagane